ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZAKOŃCZONE !!!!

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK). Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii. Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania. Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

L.dz. 2535/08/WG.
Toruń, 14 października 2008 r.
+ Józef Szamocki
Wikariusz Generalny

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

Celem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina w wierze, aby mężnie ją wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Sakrament bierzmowania pomnaża łaskę uświęcającą, wyciska na duszy niezatarty znak wyznawców Chrystusowego, daje siedem darów Ducha Świętego oraz łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

Sakrament bierzmowania przyjmujemy tylko jeden raz w życiu , ponieważ wyciska na duszy niezatarte znamię świadka Chrystusowego.

Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, w nadzwyczajnych okolicznościach może go udzielić upoważniony kapłan.

Najważniejszą chwilą jest włożenie rąk przez biskupa, co oznacza zstąpienie Dusza Świętego, oraz namaszczenie na czole olejem krzyżma i wypowiedzenie przez szafarza słów: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.


 • deklaracja kandydata do bierzmowania
 • Przygotowanie bezpośrednie - terminarz 2016/2017

  ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZAKOŃCZONE !!!!

  Bierzmowanie 2016/2017
  Niedziela 2 października 9.00. Msza św i spotkanie organizacyjne dla młodziezy i rodziców
  Piątek 7 października 16.00 Nobożeństwo pokutne, spowiedź i Msza święta
  sobota 8 października 18.00 Różaniec
  Niedziela 9 października 9.00 Msza święta dla rodziców i młodzieży a po niej spotkanie w salce parafialnej dla młodzieży- katecheza 1
  Czwartek 13 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  sobota 15 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  Niedziela 16 październik 9.00 Msza święta dla rodziców i młodzieży a po niej katecheza dla rodziców
  czwartek 20 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  Sobota 22 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  Niedziela 23 października 9.00 Msza święta dla rodziców i młodzieży a po niej grupy dzielenia na temat katechezy I
  Czwartek 27 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  Sobota 29 październik 18.00 Wspólna modlitwa różańcowa
  Niedziela 30 październik 9.00 Msza święta dla rodziców i młodzieży a po niej spotkanie w salce parafialnej - katecheza II
  Piątek 4 listopada - I Piątek miesiąca 16.00 Nabożeństwo Pokutne, spowiedź i Msza święta
  Niedziela 6 listopada 9.00 Msza święta dla rodziców i młodzieży a po niej spotkanie w salce parafialnej - grupy dzielenia do katechezy II
  Niedziela 13 listopada 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza dla rodziców
  Niedziela 20 listopada 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza III
  Niedziela 27 listopada - początek Adwentu 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej spotkanie w salce parafialnej - grupy dzielenia do katechezy III
  Piatek 2 grudnia - I Piątek miesiąca 16.00 Nabożeństwo Pokutne, spowiedź i Msza święta
  Sobota 3 grudnia 7.00 Msza święta roratnia
  Niedziela 4 grudnia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej spotkanie w salce parafialnej - katecheza IV
  Sobota 10 grudnia 7.00 Msza święta roratnia
  Niedziela 11 grudnia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej spotkanie w salce parafialnej. Grupy dzielenia do Katechezy IV
  Sobota 17 grudnia 7.00 Msza święta roratnia
  Niedziela 18 grudnia 9.00 Msza dla rodziców i młodzieży a po niej katecheza dla rodziców - opłatek
  Poniedziałek 19 grudnia 18.30 - Msza święta i nauka rekolekcyjna. Zachęcam do udziału także rodziców.
  Wtorek 19 grudnia 18.30 Msza święta i nauka rekolekcyna. Zachęcam do udziału także rodziców.
  Niedziela 15 stycznia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza nr 5 dla młodzieży
  Niedziela 22 stycznia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej grupy dzielenia dla młodzieży do katechezy nr 5
  Niedziela 29 stycznia 9.00 Msza dla rodziców i młodzieży a po niej katecheza dla rodziców
  Niedziela 19 lutego 9.00 - Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza nr 6 dla młodzieży
  Niedziela 25 lutego 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej grupy dzielenia do katechezy nr 6
  ŚRODA POPIELCOWA 1 marca 16.30 Msza święta dla młodzieży i rodziców na rozpoczęcie Wielkiego Postu
  Piątek 3 marca 16.00 Nabożeństwo pokutne, spowiedź pierwszopiątkowa i msza święta
  Niedziela 5 marca 9.00 Msza dla rodziców i młodzieży a po niej katecheza wielkopostna dla rodziców
  Piątek 10 marzec 18.00 - Droga krzyżowa dla młodzieży i rodziców
  Niedziela 12 marzec 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza nr 7 dla młodzieży
  Piątek 17 marca 18.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i rodziców
  Niedziela 19 marca 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej grupy dzielenia dla młodzieży do katechezy nr 7
  Piątek 24 marca 18.00 Droga krzyżowa dla rodziców i młodzieży
  Niedziela 26 marca 9.00 - Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej katecheza dla rodziców
  Piątek 31 marca 18.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i rodziców
  Niedziela 2 kwietnia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej ksiądz rozda materiały z katechezy nr 8 dla młodzieży. Opracowujecie je samodzielnie.
  Piątek 7 kwietnia 18.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i rodziców
  Niedziela Palmowa 9 kwietnia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców
  Wielki Czwartek 13 kwietnia 18.30 Msza Wieczerzy Pańskiej
  Wielki Piątek 14 kwietnia 18.30 Nabożeństwo Męki Pańskiej
  Niedziela Wielkanocna 16 kwietnia Msza święta we własnym zakresie
  Niedziela 23 kwietnia 9.00 Msza święta dla młodzieży i rodziców a po niej grupy dzielenia do katechezy nr 8 dla młodzieży (ostatnia grupa dzielenia, kawa, ciasteczko?)
  Poniedziałek 24 kwietnia godzina 19.00 Próba śpiewu
  Czwartek 27 kwietnia godzina 18.00 Spotkanie modlitewne w salce
  Niedziela 7 maja godzina 9.00 Msza święta Po Mszy pożegnalne spotkanie z animatorami przy ciastku i herbatce :)
  Poniedziałek 8 maja godzina 19.00 Próba Śpiewu
  Czwartek 11 maja godzina 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Poniedziałek 15 maja godzina 19.00 Próba liturgiczna w kościele
  Poniedziałek 22 maja godzina 19.00 Próba liturgiczna w kościele
  Wtorek 23 maja maja godzina 18.00 Spowiedź dla rodziców, świadków i kandydatów, obecność obowiązkowa.
  Środa 24 maja godzina 16.00 Uroczystość Bierzmowania


  Informacje praktyczne

  1. Kandydat ma obowiązek uczestniczyć w katechezach i grupach dzielenia, które odbywają się zawsze w niedziele, w łączności z Mszą świętą o godzinie 9.00.

  2. W razie nieobecności kandydat ma tydzień czasu na dostarczenie usprawiedliwienia od rodziców, które składa w kancelarii parafialnej. Tam także odbiera materiały z katechezy, na której nie był i na ich podstawie przygotowuje się do grupki dzielenia.

  3. Dwie nieusprawiedliwione w terminie nieobecności powodują przesunięcie bierzmowania o rok

  4. Kandydaci mają obowiązek prowadzić życie sakramentalne. W każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz uczestniczą we Mszy Świętej. Spowiedź może jednak odbywać się częściej, jeśli sytuacja tego wymaga. Zachęcamy bowiem, aby podczas każdej Mszy Świętej być w stanie łaski uświęcającej i przyjmować Komunię Świętą.

  6. W niedziele i święta nakazane kandydaci z zasady uczestniczą we Mszy Świętej z udziałem młodzieży o godzinie 9.00. W uzasadnionych sytuacjach mogą jednak uczestniczyć w innych parafiach. Odpowiedzialność spoczywa na kandydatach i rodzicach.

  7. W ciągu roku kandydaci uczestniczą w Nabożeństwach Okresowych, takich jak: Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa czy Nabożeństwo Majowe. Terminy podałem w terminarzu.

  8. Kandydaci mają także obowiązek uczestnictwa w Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych oraz w Triduum Paschalnym.

  9. W czasie okresu formacji odbywają się także katechezy dla rodziców według ustalonego grafiku. Serdecznie zapraszam do udziału oboje rodziców lub opiekunów.

  11. Przed dopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania kandydaci odbędą indywidualną rozmowę z kapłanem

  12. Po feriach zimowych kandydaci otrzymają formularze, na których dostarczą zgodę katechety na dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania. Katecheta wyda zgodę na podstawie zachowania na lekcjach religii oraz po sprawdzeniu wiedzy kandydata - mały katechizm

  13. W razie jakichkolwiek problemów, pytań i wątpliwości, proszę o kontakt. Zawsze zrobię wszystko co w mojej mocy, aby przyjść z pomocą.

  r.grzona@marianie.pl