Zakopane Cyrhla: ferie z marianami

W dniach 14-20 lutego w Mariańskim Ośrodku Rekolekcyjnym w Zakopanem, odbyły się organizowane przez ks. Grzegorza Reissa MIC i ks. Tomasza Sekulskiego MIC z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań „Ferie z Bogiem”. Kapłanów wspierało dwóch mariańskich kleryków: Krzysztof Stąpor MIC i Piotr Szyperski MIC. Dzięki inicjatywie ks. Romana Grzony MIC, w tegorocznych "Feriach z Bogiem" uczestniczyła także grupa chłopaków z naszej wspólnoty parafialnej. Ks. Roman opiekował się nimi w czasie podróży i zadbał o to, by finanse dla nikogo nie stanowiły przeszkody do wyjazdu. Wyjazd został dofinansowany ze środków zebranych ze sprzedaży kalendarzy w okresie adwentu. Uczestnicy „Ferii z Bogiem” każdego dnia mieli czas przeznaczony na modlitwę Liturgią Godzin, czynne uczestnictwo w Eucharystii, chętnie angażując się w śpiew, czytania i służbę przy ołtarzu. Istniała również sposobność medytacji Słowa Bożego, a także udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ubogacaniem ducha modlitewnego była także możliwość pojednania się z Bogiem podczas nabożeństwa pokutnego. Oprócz umocnienia duchowego podczas zimowej akcji, organizatorzy zadbali także o to, aby było także coś dla ciała: wędrówki po górach, wspólne rozmowy, gry i zabawy, czy dobre filmy. Uczestnicy wyjeżdżali z Zakopanego zadowoleni, świadomi tego, że nie zmarnowali wolnego czasu siedząc w domu przed komputerem, czy śpiąc do południa, ale ciesząc się z pogłębienia swojej wiary, nawiązania nowych przyjaźni i ubogaceni duchowo.

kliknij aby wejść do galeriiBiblioteka Parafialna zaprasza

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.....
św. Jan Paweł II

Z radością informujemy, że w budynku Domu Zakonnego działa Ksiażnica im. Jana Pawła II. Czytelnia i wypożyczalnia czynna jest we wtorki w godzinach 10.00 - 12.00, oraz w czwartki od 16.00 - 18.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYWielki Post

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu.

• W kościele parafialnym o godzinie 8.00 , 16.30 ( z wyjątkiem okresu ferii zimowych) i 18.00
• W kaplicy w Wielkich Lniskach o godzinie 17.00

Gorzkie żale
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy świętej o godzinie 10.30

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży: 22 – 25 marca 2015
• W niedzielę nauki podczas wszystkich Mszy świętych

Od poniedziałku do środy:
• nauki rekolekcyjne dla dorosłych podczas Mszy o godz. 8.30 i 18.30
• Nauki rekolekcyjne dla uczniów I LO o godz. 11.00
• Nauki rekolekcyjne dla uczniów Gimnazjum nr 7 o godz. 9.30

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkół podstawowych : 29 marzec – 1 kwietnia 2015Na co przeznaczysz swój 1 % podatku?

Zachęcamy do przekazywania 1 % podatku na dożywianie i edukację dzieci w prowadzonej przy naszej parafii świetlicy opiekuńczo wychowawczej Okruszek.

Aby to uczynić należy wpisać KRS: 0000 448963 z dopiskiem: „Okruszek”.

Darmowy program PITPielgrzymka na Jasną Górę

Organizujemy pielgrzymkę młodzieży maturalnej na Jasną Górę. Wyjazd w sobotę 7 marca we wczesnych godzinach rannych, powrót w niedzielę około 4.00 nad ranem. Mamy wolne miejsca w autokarze. Gdyby ktoś z naszych parafian chciał skorzystać to serdecznie zapraszamy. Koszt wyjazdu: 60 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej lub u ks. Romana.


OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

czytaj całośćZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. BIOETYCZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI STANOWISKO W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO SWOBODNEGO OBROTU HANDLOWEGO PIGUŁKI POSTKOITALNEJ

W związku z publicznymi zapowiedziami dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji preparatu postkoitalnego (tzw. pigułka dzień po), Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski przedstawia poniższe stanowisko.

czytaj całośćKosciół na starej fotografii

20 rocznica istnienia kaplicy w Wielkich Lniskach

W bieżacym roku przeżywamy 20 rocznicę powstania kaplicy w miejscowości Wielkie Lniska. Została ona wybudowana dzięki inicjatywie byłego Proboszcza naszej parafii – ks. Egeniusza Kamińskiego MIC oraz wspólpracy społeczności Wielkich Lnisk. Patronką kaplicy jest Matka Boża, Królowa Pokoju. W prezbiterium znajduje się obraz Królowej Pokoju, który jest kopią cudownego wizerunku z Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. W Wielkich Lniskach działa koło ministranckie oraz koło żywego różańca dzieci prowadzone przez p. Janinę Jabłońską. Msze święte odprawiane są tam w każdą niedzielę o godzinie 9.00, oraz w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 17.00. Dodatkowo każdego 15 dnia miesiąca o godzinie 19.15 odprawiana jest tam Msza święta w intencji pokoju. Opiekę nad kapalicą pełni z wielkim oddaniem p. Helena Manelska.

Kaplica w Wielkich Lniskach dziś Kaplica w Wielkich Lniskach
- zdjęcia archiwalne


Z Kroniki Kaplicy w Wielkich LniskachJan Paweł II w obronie życia – wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć. (Przemówienie do korpusu dyploma­tycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.) Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako „moralnie dozwolone”. (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone. (Częstochowa, 15 sierpnia 1991)

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych – i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj w liturgii – każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu - Namiot Spotkania. Zakończenie Adoracji o godzinie 20.00. W Pierwszy czwartek miesiąca modlimy się zawsze o powołania kapłańskie i zakonne, w ostatni zaś w intencji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Pomoc dla osób uzależnionych

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W naszej parafii spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.00. Zapraszamy

Liturgia dnia