Zapraszamy do oddawania krwi

W czasie wakacji jest szczególne zapotrzebowanie na krew. W tym roku wyjątkowo mało jest jej oddawane w punktach krwiodawstwa. Dlatego Grudziądzki Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieszczący się na ul. Włodka 16 apeluje do osób chętnych, aby oddały krew. Pamiętajmy: Oddając krew – ratujesz życie!

Serdecznie zapraszamy do oddawania krwi:

→ poniedziałek od 7.30 do 17.00;
→ środa od 7.30 do 11.30;
→ piątek od 7.30 do 11.30


Z Marianami na Jasną Górę

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w grupie "10 Biała" prowadzonej przez Księży Marianów. Wystartujemy z Warszawy 6 sierpnia – w święto Przemienienia Pańskiego z pragnieniem, by przemieniać swoje życie. Dojdziemy na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Ten dzień jest dla nas bardzo wymowny, ponieważ zapowiada cel naszej ziemskiej wędrówki – Dom Ojca. Pójdźmy w pielgrzymce razem z Maryją z głęboką wiarą i ufnością, że Pan będzie czynił w nas wielkie dzieła. Prośmy Maryję, Jasnogórską Panią, by niczym Gwiazda Zaranna oświecała ścieżki naszego życia, byśmy pewnie mogli dojść do wiecznej chwały. Wraz z grupą z Grudziądza w trasę wyrusza ks. Roman

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania

Kolonie letnie

Już po raz kolejny w dniach od 29 czerwca do 8 lipca 2014 r. w Trzcielu wypoczywała grupa dziewięćdziesięciu osób z Gminy - Miasto Grudziądz. Uczestnikami wyjazdu były dzieci z świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Okruszek”, działającej przy parafii pw. NMP w Grudziądzu prowadzonej przez ks. Pawła Śmierzchalskiego – marianina. Ponadto opieką duszpasterską objęto dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz dzieci osierocone. Tematem tegorocznych kolonii było wędrowanie „Szlakiem historii i natury” po terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. W trakcie dziesięciodniowej wycieczki dzieci odwiedziły Biskupin (pierwotne osadnictwo), Poznań (Starówka wraz z kościołami), Wolsztyn (Skansen, Parowozownia, centrum miasta, Muzeum Kocha, pałac hrabiny Mycielskiej), Rakoniewice (Wóz Drzymały, Muzeum Pożarnictwa), Zbąszyń (jezioro, Baszta, kościół), Nowy Tomyśl (Zoo, Kosz - największy na świecie, szlak historyczny), Międzyrzecz (Międzyrzecki Rejon Umocnień, Muzeum – zbiory portretów trumiennych), Pocysterski Klasztor w Paradyżu. Jednak najbardziej gościnny okazał się Trzciel, a przede wszystkim ks. proboszcz Marian Kot z parafii pw. Św. Wojciecha. Życzliwość Nadleśnictwa Trzciel oraz Bolewice sprawiła, iż dzieci mogły poznać na tutejszych ścieżkach edukacyjno – ekologicznych bogactwo natury okolicznych borów sosnowych, rezerwatów, szkółek leśnych. Pobyt uczestników kolonii wzbogaciły spotkania z okolicznymi mieszkańcami, ciekawymi ludźmi, którzy rozbudzali w dzieciach nowe pasje twórcze, poszerzali horyzonty poznawcze, a także pokazali jak można żyć w harmonii z sobą i przyrodą. Wejście w spuściznę przeszłości dało konkretne wzorce i bodźce do kreowania właściwych zachowań, ukształtowania pozytywnej mentalności. W czasie obozu pod opieką harcerzy dzieci uczestniczyły w podchodach wokół jeziora Żydowskiego, korzystały z kąpieli słonecznych w jeziorze Błędno w Zbąszyniu, grały w piłkę nożną, a także uczestniczyły w kursie tańca pod opieką instruktorki Domu Kultury w Trzcielu, pani Agnieszki Białowąs. W trakcie całego obozu realizowano program profilaktyczny z warsztatami ukierunkowanymi na wzmocnienie osobowości. Liczne konkursy wiedzowe, sportowe (np. łuczniczy), sprawnościowe (zbieranie jagód), zmotywowały dzieci do pracy, a także kształciły w nich ducha zdrowej rywalizacji. Dzięki temu nastąpiło pogłębienie integracji dzieci z różnych środowisk. Uczono także odpowiedzialności za współtowarzyszy, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz samodzielnego planowania efektywnie spędzanego czasu wolnego. Obóz był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu oraz Urząd Miejski w Grudziądzu. Kolonie odbyły się pod honorowym patronatem pani Maria J. Górnej – Bobrowskiej- burmistrz Trzciela, która podczas spotkania z uczestnikami kolonii zaprezentowała im walory turystyczno – rekreacyjne Trzciela i okolic.

Zapraszamy do galerii


Spotkanie Aniołków nad Wisłą

W dniach 14 - 15 czerwca odbyło się XII Spotkanie Aniołków nad Wisłą pod hasłem: "Niebo do wynajęcia". Impreza współfinansowana była przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Grudziądza Robet Malinowski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Aniołki nad Wisła


Odpust parafialny i 25 lecie kapłaństwa ks. Proboszcza

W sobotę 28 czerwca w Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny świętowaliśmy w naszej parafii dwie uroczystości: Odpust oraz Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza

Jubileusz
Zapraszamy do galerii


Kosciół na starej fotografii

20 rocznica istnienia kaplicy w Wielkich Lniskach

W bieżacym roku przeżywamy 20 rocznicę powstania kaplicy w miejscowości Wielkie Lniska. Została ona wybudowana dzięki inicjatywie byłego Proboszcza naszej parafii – ks. Egeniusza Kamińskiego MIC oraz wspólpracy społeczności Wielkich Lnisk. Patronką kaplicy jest Matka Boża, Królowa Pokoju. W prezbiterium znajduje się obraz Królowej Pokoju, który jest kopią cudownego wizerunku z Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. W Wielkich Lniskach działa koło ministranckie oraz koło żywego różańca dzieci prowadzone przez p. Janinę Jabłońską. Msze święte odprawiane są tam w każdą niedzielę o godzinie 9.00, oraz w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 17.00. Dodatkowo każdego 15 dnia miesiąca o godzinie 19.15 odprawiana jest tam Msza święta w intencji pokoju. Opiekę nad kapalicą pełni z wielkim oddaniem p. Helena Manelska.

Kaplica w Wielkich Lniskach dziś Kaplica w Wielkich Lniskach
- zdjęcia archiwalne


Z Kroniki Kaplicy w Wielkich LniskachJan Paweł II w obronie życia – wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć. (Przemówienie do korpusu dyploma­tycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.) Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako „moralnie dozwolone”. (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone. (Częstochowa, 15 sierpnia 1991)

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych – i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj w liturgii – każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

Kliknij, aby znaleźć więcej informacji i nagrańks. Prof. Dariusz Oko - Rewolucja GenderTak dla naprotechnologii

Sprzeciw wobec ewentualnego dofinansowania z budżetów Krakowa i województwa małopolskiego procedury in vitro wyrazili w przesłanym KAI oświadczeniu pracownicy akademiccy krakowskich uczelni.

czytaj artykuł


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu - Namiot Spotkania. Zakończenie Adoracji o godzinie 20.00. W Pierwszy czwartek miesiąca modlimy się zawsze o powołania kapłańskie i zakonne, w ostatni zaś w intencji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Pomoc dla osób uzależnionych

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W naszej parafii spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.00. Zapraszamy