Informacja o terminie bierzmowania

Bierzmowanie w naszej parafii w poniedziałek 9 maja o godzinie 16.00. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Biskup Andrzej Suski.

Pielgrzymka do RzymuKomunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 30 marca 2016 r.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Idea Miłosierdzia Bożego dominuje w ciągu całego roku kościelnego. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem największym przejawem miłosierdzia Bożego wobec ludzi. Ten związek podkreśla także nowenna, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek, a więc w dniu męki i śmierci krzyżowej Chrystusa Pana. Po raz pierwszy o pragnieniu święta Miłosierdzia mówił Pan Jezus w Płocku 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu Miłosierdzia. W następnych latach powracał do tego żądania aż w 14 objawieniach, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia. Pan Jezus podał również racje, dla których żąda ustanowienia tego święta. To Święto ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także ma być dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie ratunkiem dla grzeszników. Do godnie przyjętej w tym dniu Komunii św. jest więc przywiązana wyjątkowa łaska: ”zupełnego odpuszczenia win i kar”. Ta łaska „ jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win”. Chrystus Pan nie ograniczył swej hojności do tej jednej, chociaż wyjątkowej łaski. Powiedział bowiem, że wylewa „całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia. Dziś świat tonie w grzechach, we krwi nienarodzonych dzieci, we łzach skrzywdzonych… a wielu chrześcijan tylko w sposób zewnętrzny należy do Kościoła: całymi latami nie korzysta z sakramentów św., nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św., a nawet już nie chrzczą swoich dzieci i nie troszczy się o ich chrześcijańskie wychowanie. Często ta obojętność nie wynika ze złej woli, ale z braku uświadomienia doniosłości łask Bożego miłosierdzia, które są tak obficie zawarte we wszystkich sakramentach i innych praktykach religijnych”. Uświadomienie wielkości Bożego miłosierdzia ma uczynić z nich ludzi szczęśliwych, pełnych nadziei i Bożej radości. Co do sposobu obchodzenia święta, wyraził Pan Jezus św. Faustynie dwa życzenia: aby obraz Miłosierdzia był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz publicznie, czyli liturgicznie uczczony (49,88). Po wtóre: „Kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim”(570). Tak oto Chrystus Pan domaga się nie tylko czci dla Bożego Miłosierdzia, ale i czynów miłości bliźniego (742). W październiku 1937 r. w Krakowie, w bliżej nie opisanych okolicznościach, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej śmierci, którą sam nazwał „godziną wielkiego miłosierdzia dla świata”. Kilka miesięcy później (luty 1938) powtórzył to żądanie i jeszcze raz określił cel Godziny Miłosierdzia, obietnicę do niej przywiązaną i sposób jej obchodzenia: ”ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało (ono) na oścież otwarte dla wszelkiej duszy(…) W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (1572). Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie rozważać Jego mękę i jak powiedział do s. Faustyny: „uprosisz wszystko dla siebie i innych”(1572). Postawił trzy warunki konieczne do wysłuchania modlitw zanoszonych w Godzinie Miłosierdzia: modlitwa ma być skierowana do Jezusa, ma mieć miejsce o trzeciej po południu, ma się odwoływać do wartości i zasług męki Pańskiej” (ks. I. Różycki). Pan Jezus udzielił też s. Faustynie wskazówek co do sposobu uczczenia, czy odprawiania Godziny Miłosierdzia: „Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawiać drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (1572). Renata Kucharska

Kanonizacja bł. Stanisława Papczyńskiego

Z radością informujemy, że 15 marca 2016 r. Ojciec święty Franciszek z kardynałami zebranymi na zwyczajnym konsystorzu podjęli decyzję odnośnie do kanonizacji naszego Założyciela, bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Kanonizacja Błogosławionego Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. w Watykanie. Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu. Założył pierwszy na ziemiach polskich męski zakon Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W swoim życiu oprócz szerzenia czci misterium Niepokalanego Poczęcia NMP, szczególną troską otaczał odchodzących z tego świata, jak również ubogich i społecznie pokrzywdzonych. Zmarł w opinii świętości w dniu 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii. Został beatyfikowany w sanktuarium maryjnym w Licheniu 16 września 2007 r. podczas uroczystości z udziałem legata papieskiego kard. Tarcisio Bertone.

ks. Adam Stankiewicz MIC
Rzecznik Prasowy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów

Mariańskie historie

Liturgia dnia