Orszak Trzech Króli po raz pierwszy w Grudziądzu

Nasze miasto 6 stycznia 2015 roku dołączy do miast orszakowych! Spotykamy się o godz. 11.30 na parkingu przed Centrum Kultury TEATR i razem ruszamy ulicami miasta do Żłóbka na Rynku. Poza Rodziną Świętą na Rynku będzie na nas czekać scena z kolędującymi zespołami i chórami. Radujmy się tym Świętem! Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i odwiedzania strony

Zmieniony porządek Mszy świętych w niedziele

Informujemy, że z początkiem roku 2015 rezygnujemy z odprawiania Mszy świętej w niedziele o godzinie 13.15. Sakramentu chrztu świętego, który do tej pory był udzielany na tej Mszy świętej, będziemy udzielać w każdą trzecią niedzielę miesiąca na sumie, o godzinie 10.30. Jednocześnie informujemy, ze istnieje możliwość zamawiania dwóch intencji mszalnych o godzinie 10.30. Suma parafialna może być mszą koncelebrowaną przez dwóch kapłanów.

Porządek Mszy w niedziele będzie zatem następujący: 7.30 ; 9.00 (z udziałem młodzieży); 10.30 (suma parafialna); 12.00 (z udziałem rodziców z dziećmi) i 18.30. Ponadto w niedziele odprawiamy Mszę świętą o godzinie 8.00 w kaplicy sióstr Elżbietanek przy ulicy Mikołaja z Ryńska oraz o godzinie 9.00 w Wielkich Lniskach.

Parafian, którzy do tej pory korzystali ze Mszy świętej o godzinie 13.15 serdecznie zapraszamy na inną godzinę. Na wszystkich Mszach świętych można bez problemu znaleźć miejsce siedzące.

Rekolekcje o rozeznaniu powołania

 style=

Młodzież męską zapraszamy na rekolekcje o rozeznaniu powołania. Rekolekcje odbędą się w dniach od 29 grudnia do 3 stycznia w Licheniu. Są przeznaczone dla osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi: wyborem studiów, pracy, kapłaństwa, życia zakonnego, czy małżeństwa. Szczegóły i zgłoszenia na stronie Duszpasterstwa Powołań Księży Marianów.

Nabożeństwa w okresie Adwentu

* Roraty - od poniedziałku do soboty, godz. 7.00. Dla dzieci dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16.30

* Rekolekcje Adwentowe - od niedzieli 14 grudnia do wtorku 16 grudnia. Głosi ks.Zbigniew Grygorcewicz MIC. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy świętych o godzinie 8.30 i 18.30. W Wielkich Lniskach o godzinie 17.00

* Nieszpory za zmarłych W czasie rekolekcji, w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 18.00 zostaną odprawione nieszpory za zmarłych, którzy odeszli z naszej wspólnoty parafialnej w ubiegłym roku. Zostaną wyczytane ich imiona. Serdecznie zapraszamy rodziny naszych zmarłych. Prosimy o przyniesienie zniczy.Europejskie Spotkanie Młodych Taize


Zachęcamy młodzież naszej parafii do udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé. Spotkanie odbędzie się w Pradze w terminie 28 grudnia 2014 roku - 2 stycznia 2015 roku. Koszt wyjazdu to 135 zł + 55 euro. Szczegółowych informacji udziela ks. Paweł Śmierzchalski MIC

psmierzchalski@wp.plZjazd ministrantów

Obóz zimowy dla dzieci

W terminie 15 – 24 lutego organizujemy Obóz Zimowy dla dzieci. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Pawła Śmierzchalskiego lub w kancelarii parafialnej.20 lecie kaplicy w Wielkich LniskachKosciół na starej fotografii

20 rocznica istnienia kaplicy w Wielkich Lniskach

W bieżacym roku przeżywamy 20 rocznicę powstania kaplicy w miejscowości Wielkie Lniska. Została ona wybudowana dzięki inicjatywie byłego Proboszcza naszej parafii – ks. Egeniusza Kamińskiego MIC oraz wspólpracy społeczności Wielkich Lnisk. Patronką kaplicy jest Matka Boża, Królowa Pokoju. W prezbiterium znajduje się obraz Królowej Pokoju, który jest kopią cudownego wizerunku z Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. W Wielkich Lniskach działa koło ministranckie oraz koło żywego różańca dzieci prowadzone przez p. Janinę Jabłońską. Msze święte odprawiane są tam w każdą niedzielę o godzinie 9.00, oraz w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 17.00. Dodatkowo każdego 15 dnia miesiąca o godzinie 19.15 odprawiana jest tam Msza święta w intencji pokoju. Opiekę nad kapalicą pełni z wielkim oddaniem p. Helena Manelska.

Kaplica w Wielkich Lniskach dziś Kaplica w Wielkich Lniskach
- zdjęcia archiwalne


Z Kroniki Kaplicy w Wielkich LniskachJan Paweł II w obronie życia – wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć. (Przemówienie do korpusu dyploma­tycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.) Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako „moralnie dozwolone”. (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone. (Częstochowa, 15 sierpnia 1991)

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych – i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj w liturgii – każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu - Namiot Spotkania. Zakończenie Adoracji o godzinie 20.00. W Pierwszy czwartek miesiąca modlimy się zawsze o powołania kapłańskie i zakonne, w ostatni zaś w intencji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Pomoc dla osób uzależnionych

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W naszej parafii spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.00. Zapraszamy

Liturgia dnia